Nederlandse Aikido Federatie


De Nederlandse Aikido Federatie , de NAF, (voorheen NCAF) is de hombu erkende organisatie welke als enige voor Nederland lid is van de Internationale Aikido Federatie, de IAF.

De NAF heeft als doel het zijn van een platform voor Nederlandse Aikikai-Aikido organisaties, welke als vereniging lid zijn van de sectie aikikai van de Federatie Oosterse Gevechtkunsten en/of als zelfstandige Aikido Bond direct ressorteren onder het NOC-NSF.

De sectie is momenteel in proces om zich te verzelfstandigen tot een Aikido Bond rechtstreeks aangesloten bij het NOC-NSF. Aangesloten bij de NAF zijn :

Contact:
Wilko Vriesman, voorzitter